ANKETA

Plánované investice: Která je nejzajímavější?
 

2 %
anketa
 

5 %
anketa
 

67 %
anketa
 

14 %
anketa
 

3 %
anketa
 

7 %
anketa
 

1 %
anketa
 

Ředitelské volno

 

 Jarní sběrová akce (8. - 12. 4.)
Pondělí - Úterý - Středa - Čtvrtek - Pátek

Informace k přijímacím zkouškám na SŠ
najdete v sekci Rodiče a žáci

Výtvarná soutěž (uzávěrka 3. 6.)

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání
pro školní rok 2019/2020 najdete v sekci
Rodiče a žáci - Zápis 2019 (zde)


Ocenění

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217

   Jsme úplnou základní školou sestávající z hlavní budovy (postavena 1953), pavilonu (přistavěn 1973) a budovy školní družiny (postavena 1964). Vyučujeme dle Školního vzdělávacího programu „Vstupte s námi do světa moudrosti a zábavy“. Navazujeme na tradici rozšířené výuky hudební, výtvarné a také tělesné výchovy (výuka formou nepovinných předmětů).

   Ve školním roce 2018/2019 školu navštěvuje 555 žáků rozdělených do 25 tříd a 9 ročníků 1. a 2. stupně. Na škole působí celkem 64 zaměstnanců (z toho 37 učitelů, 6 vychovatelů, 4 asistenti pedagoga, 8 zaměstnanců školní jídelny a 9 správních zaměstnanců).

   Součástí školy je také školní družina, školní klub a školní jídelna.

   Kromě povinných předmětů žákům nabízíme i řadu nepovinných předmětů a zájmových útvarů a také volnočasových aktivit (kroužků) v rámci ŠD či ŠK.

   Jsme dlouhodobě zapojeni do mezinárodního hnutí Na vlastních nohou (Stonožka), jehož cílem je pomáhat potřebným dětem nejen v Česku, ale i v zahraničí. Úspěšně u nás působí pěvecký sbor Trávníček, který se pravidelně zúčastňuje řady akcí. Od školního roku 2005/2006 spolupracujeme s partnerskou školou Szkola podstawowa Nr. 32 z polské Bytomi.

 

Ověř si své jazykové znalosti prostřednictvím

   
   

Jídelníček

    15. - 19. 4. 2019
 
     22. - 26. 4. 2019            

 

Internetové
objednávání jídel
iCanteen

Seznam alergenů

 

         

 

 

Ze života školy obrazem

 
 
Lyžařský kurz prvňáků

Lyžařský kurz prvňáků

Pěvecký sbor Trávníček

Pěvecký sbor Trávníček

Poznávací zájezd do Vídně

Poznávací zájezd do Vídně

Projektový den Hon na mamuta

Projektový den Hon na mamuta

Studijně poznávací zájezd do Londýna

Studijně poznávací zájezd do Londýna

Projekt Rodilí mluvčí do škol

Projekt Rodilí mluvčí do škol

Adaptační kurz pro šesťáky

Adaptační kurz pro šesťáky

Den Země

Den Země