ANKETA

Která akce se mi v uplynulém školním roce nejvíce líbila?
 

12 %
anketa
 

27 %
anketa
 

16 %
anketa
 

4 %
anketa
 

8 %
anketa
 

16 %
anketa
 

4 %
anketa
 

12 %
anketa
 

Informace ze školní jídelny

Úřední dny v srpnu: 1. - 14. 8. a 21. - 31. 8.
od 8.00 do 14.00 hod.
(z důvodu rekonstrukce elektroinstalace
přes tel. čísla 604 277 933, 734 793 426)

Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí, 4. 9. 2017

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217

   Jsme úplnou základní školou sestávající z hlavní budovy (postavena 1953), pavilonu (přistavěn 1973) a budovy školní družiny (postavena 1964). Vyučujeme dle Školního vzdělávacího programu „Vstupte s námi do světa moudrosti a zábavy“. Navazujeme na tradici rozšířené výuky hudební, výtvarné a také tělesné výchovy (výuka formou nepovinných předmětů).

   Ve školním roce 2016/2017 školu navštěvuje 570 žáků rozdělených do 24 tříd a 9 ročníků 1. a 2. stupně. Na škole působí celkem 56 zaměstnanců (z toho 34 učitelů, 6 vychovatelů, 8 zaměstnanců školní jídelny a dalších 8 správních zaměstnanců).

   Součástí školy je také školní družina, školní klub a školní jídelna.

   Kromě povinných předmětů žákům nabízíme i řadu nepovinných předmětů a zájmových útvarů a také volnočasových aktivit (kroužků) v rámci ŠD či ŠK.

   Jsme dlouhodobě zapojeni do mezinárodního hnutí Na vlastních nohou (Stonožka), jehož cílem je pomáhat potřebným dětem nejen v Česku, ale i v zahraničí. Úspěšně u nás působí pěvecký sbor Trávníček, který se pravidelně zúčastňuje řady akcí. Od školního roku 2005/2006 spolupracujeme s partnerskou školou ZSO Nr. 11 z polské Bytomi.

 

Ověř si své jazykové znalosti prostřednictvím

   
   

Jídelníček

    19. - 23. 6. 2017
 
     26. - 30. 6. 2017          

 

Internetové
objednávání jídel
iCanteen

Seznam alergenů

 

         

 

 

Ze života školy obrazem

 
Lyžařský kurz prvňáků

Lyžařský kurz prvňáků

Pěvecký sbor Trávníček

Pěvecký sbor Trávníček

Poznávací zájezd do Vídně

Poznávací zájezd do Vídně

Projektový den Hon na mamuta

Projektový den Hon na mamuta

Studijně poznávací zájezd do Londýna

Studijně poznávací zájezd do Londýna

Projekt Rodilí mluvčí do škol

Projekt Rodilí mluvčí do škol

Adaptační kurz pro šesťáky

Adaptační kurz pro šesťáky

Den Země

Den Země