ANKETA

Plánované investice: Která je nejzajímavější?
 

2 %
anketa
 

4 %
anketa
 

60 %
anketa
 

18 %
anketa
 

4 %
anketa
 

11 %
anketa
 

2 %
anketa
 

 

 


Ocenění

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217

   Jsme úplnou základní školou sestávající z hlavní budovy (postavena 1953), pavilonu (přistavěn 1973) a budovy školní družiny (postavena 1964). Vyučujeme dle Školního vzdělávacího programu „Vstupte s námi do světa moudrosti a zábavy“. Navazujeme na tradici rozšířené výuky hudební, výtvarné a také tělesné výchovy (výuka formou nepovinných předmětů).

   Ve školním roce 2019/2020 školu navštěvuje 535 žáků rozdělených do 24 tříd a 9 ročníků 1. a 2. stupně. Na škole působí celkem 63 zaměstnanců (z toho 36 učitelů, 6 vychovatelů, 3 asistenti pedagoga, 1 školní asistent, 8 zaměstnanců školní jídelny a 9 správních zaměstnanců).

   Součástí školy je také školní družina, školní klub a školní jídelna.

   Kromě povinných předmětů žákům nabízíme i řadu nepovinných předmětů a zájmových útvarů a také volnočasových aktivit (kroužků) v rámci ŠD či ŠK. Dále také kluby (čtenářský, deskových her, badatelský) a doučování v rámci projektu Šablony II.

   Jsme dlouhodobě zapojeni do mezinárodního hnutí Na vlastních nohou (Stonožka), jehož cílem je pomáhat potřebným dětem nejen v Česku, ale i v zahraničí. Úspěšně u nás působí pěvecký sbor Trávníček, který se pravidelně zúčastňuje řady akcí. Od školního roku 2005/2006 spolupracujeme s partnerskou školou Szkola podstawowa Nr. 32 z polské Bytomi.

 

Ověř si své jazykové znalosti prostřednictvím

   
   

Jídelníček

   16. - 20. 9. 2019
 
     23. - 27. 9. 2019
           

 

Internetové
objednávání jídel
iCanteen

Seznam alergenů

 

         

 

 

Ze života školy obrazem

 
 
Lyžařský kurz prvňáků

Lyžařský kurz prvňáků

Pěvecký sbor Trávníček

Pěvecký sbor Trávníček

Poznávací zájezd do Vídně

Poznávací zájezd do Vídně

Projektový den Hon na mamuta

Projektový den Hon na mamuta

Studijně poznávací zájezd do Londýna

Studijně poznávací zájezd do Londýna

Projekt Rodilí mluvčí do škol

Projekt Rodilí mluvčí do škol

Adaptační kurz pro šesťáky

Adaptační kurz pro šesťáky

Den Země

Den Země