Pedagogický sbor

   Horní řada zleva: Jana Nováková (1. st.), Karin Hrnčiříková (asistentka pedagoga), Petra Barošová (ekonomka), Jana Braunerová (1. st.), Ivan Svoboda (M-IT), Eva Svobodová (M-F), Vladěna Hrtáňová (M-Z), Zuzana Pavlůsková (HV), Petra Esteřáková (AJ-ČJ), Lenka Húšťová (AJ), Zuzana Šimčíková (vychovatelka ŠD), Kateřina Přikrylová (TV-RJ-PČ).

   Prostřední řada zleva: Olga Dorňáková (asistentka pedagoga), Jana Graclíková (1. st.), Ivona Váňová (vychovatelka ŠD), Anna Ptáčková (1. st.), Šárka Šuláková (1. st.), Marcela Luňáková (1. st.), Marie Pohunková (1. st.), Miroslava Gettingová (1. st.), Drahomíra Konvičková (ČJ-OV), Zora Žárská (ČJ-M), Pavla Rozmošová (1. st.), Marie Mišáková (1. st.), Eva Radová (Př-PČ), Veronika Kovářová (1. st.), Dagmar Macháčková (M-Z, výchovný poradce), Dagmar Voreková (vychovatelka ŠD), Yveta Turečková (AJ), Michaela Vráželová (vychovatelka ŠD), Kateřina Filgasová (1. st.).

   Dolní řada zleva: Sabina Ottová (1. st.), Radana Vařejková (Př-CH, metodik prevence), Dagmar Hlochová (1. st., ZŘŠ), Libor Slováček (AJ, ŘŠ), Ladislava Koblihová (ČJ, ZŘŠ), Marie Hlačíková (1. st.), Petr Vágner (vychovatel ŠK, školní asistent), Stanislav Haša (1. st.), Taťána Valentová Nersesjan (M-RJ-OV-PČ).

   Na fotu chybí - učitelé: Věra Geržová (D-NJ-RJ-IT), Andrea Chrobáková Lněničková (ČJ-NJ), Lucie Jirkovská (VV), Petr Navláčil (TV-VkZ-PTM), Andrea Papšíková (NJ), asistentka pedagoga: Vladimíra Jínová, vychovatelka ŠD: Jarmila Jakobová.