Organizace školního roku 2018/2019


3. 9. 2018 Zahájení školního roku
29. - 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny
22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
31. 1. 2019 Ukončení I. pololetí
1. 2. 2019 Pololetní prázdniny
25. 2. - 3. 3. 2019 Jarní prázdniny
2. - 3. 4. 2019 Zápis do 1. ročníku
18. 4. 2019 Velikonoční prázdniny
28. 6. 2019 Ukončení II. pololetí
29. 6. - 1. 9. 2019 Hlavní prázdniny
3. 9. 2018 - 31. 1. 2019 I. pololetí školního roku
1. 2. - 28. 6. 2019 II. pololetí školního roku