Nepovinné předměty, zájmové útvary a kluby 2019/2020

Nepovinné předměty:

Angličtina (1. ročník, 1 skupina)
Hudební výchova I (sborový zpěv, 1. stupeň, 1 skupina)
Hudební výchova II (hra na flétnu, 1. stupeň, 4 skupiny)
Výtvarná výchova (malba, kresba, 1. stupeň, 2 skupiny)
Tělesná výchova I (sportovní průprava, 1. stupeň, 1 skupina)
Tělesná výchova II (tenis, 1. ročník, 3 skupiny)
Těůesná výchova III (gymnastika, 1. ročník, 1 skupina)
Tělesná výchova IV (sportovní aktivity, 2. stupeň, 1 skupina)

Zájmové útvary (kroužky):

Keramika (1. stupeň, 2 skupiny)
Plavání (1. stupeň, 1 skupina)
Hudební dílna (zpěv na mikrofon, 1. - 2. stupeň, 1 skupina)
Veselá věda (1. stupeň, 1 skupina)
Zdravotnický kroužek (1. - 2. stupeň, 2 skupiny)

Doučování a kluby (projekt Šablony):

Doučování - odpolední škola (1. stupeň, 7 skupin)
Doučování - odpolední škola (2. stupeň, 1 skupina)
Čtenářský klub (1. stupeň, 2 skupiny)
Čtenářský klub (2. stupeň, 1 skupina)
Klub deskových her (2. stupeň, 1 skupina)
Badatelský klub (2. stupeň, 2 skupiny)

Další zájmové útvary (kroužky) a aktivity nabízejí školní družina a školní klub.