575 733 021     skola@zs-travniky.cz

 
 
 
 

Informace k přijímacím zkouškám na SŠ

 
Úvodní strana

 / 

RODIČE

 / 

Přijímací řízení na střední školy

 / 

Informace k přijímacím zkouškám na SŠ
 

Vážení rodiče letošních deváťáků (a některých páťáků),

   chtěli bychom Vás informovat, že jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční 8. června 2020 (čtyřleté obory) a 9. června 2020 (víceletá gymnázia). Bližší informace na jdete zde.

   Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části - tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

   Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

 

   Žáci 9. ročníku, kteří se hlásí na gymnázia a maturitní obory středních škol, mohou absolvovat přípravu na přijímací zkoušky ve škole od 12. 5. 2020. Příprava bude probíhat dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek, a to v následujícím módu: 60 minut M (ČJ) - 10 minut přestávka - 60 minut ČJ (M). Na přípravu k přijímacím zkouškám se musí žák přihlásit pomocí dotazníku (do čtvrtku, 7. 5. 2020, do 14.00 hod.). Při prvním vstupu do školy (12. 5. 2020, v 8.50 hod.) odevzdá čestné prohlášení (podepsané zákonným zástupcem) a bude mít k dispozici 2 roušky (vč. sáčku). 

 

   Zde najdete přehledné schéma průběhu přijímací zkoušky tak, jak jej vydalo MŠMT.

 

   Informace k jednotné přijímací zkoušce najdete od společnosti CERMAT - zde.

 

   Připravujete se na přijímačky? Využijte průvodce řešením didaktických testů - zde.

 

   Testová zadání k procvičování najdete zde.

 

   Informace k přijímacím zkouškám poskytuje i společnost SCIO - zde.

 

   Přijímačky v pohodě najdete zde.

 

 

FAQ (ČASTO KLADENÉ OTÁZKY) k jednotné přijímací zkoušce (zdroj MŠMT):

 
1) Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek?

Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.

 

2) Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení?

Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los.

 

3) A co obory vzdělání, kde se nekoná jednotná přijímací zkouška?

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí.

 

4) Kdy bude potřeba odevzdat zápisový lístek?

Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné.). Zákon č. 135/2020 Sb. stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí žáci přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.

 

5) Využijí výsledek jednotné přijímací zkoušky obě školy, na které se žák hlásí?

Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.

 

6) Rozhoduje výsledek jednotné přijímací zkoušky o tom, zda se žák dostane na střední školu?

Přijímací zkouška sama o sobě o přijetí nerozhoduje, ale je pouze jednou částí přijímacího řízení na střední školu. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem také podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 

7) Bude možné uplatnit odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy?

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

 

 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy a gymnázia pro rok 2020 (zveřejněno v listopadu 2019)

 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ - zde.

Co dělat v případě přijetí - zde.

Co dělat v případě nepřijetí - zde.

Napoprvé to nevyšlo, co dál - zde.

Vzor odvolání - zde.

Vzor zápisového lístku - zde.

Přihláška na SŠ (1 škola, 2 různé obory) - zde.

Přihláška na SŠ (2 různé školy) - zde.

 
 
Naši partneři:
 

 
 

škola

  ZŠ Vsetín, Trávníky 1217
Matouše Václavka 1217
755 01 Vsetín
         

  kancelář   575 733 021
604 277 933
  ředitelna   575 733 020
604 277 727
  kancelář ZŘŠ   575 733 023
734 793 426
         
  skola@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   8.00 - 15.00
 

školní družina/školní klub


  školní družina
  575 733 040
603 510 951
  školní klub
  575 733 021
         
  jakobova@zs-travniky.cz 
vitkova@zs-travniky.cz
       
  po - pá:  

6.00 - 7.40
12.00 - 16.00

 

školní jídelna


  školní jídelna
  575 733 029
         
  mikulastikova@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   11.40 - 14.00