Informace k přijímacím zkouškám na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na SŠ - zde.

Co dělat v případě přijetí - zde.

Co dělat v případě nepřijetí - zde.

Napoprvé to nevyšlo, co dál - zde.

Vzor odvolání - zde.

Vzor zápisového lístku - zde.