Školská rada

Školská rada je zřizována podle §167 a § 168 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

   Školská rada při ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 byla zřízena ke dni 1. 6. 2005 na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 17. 5. 2005 podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Volební řád a Jednací řád Školské rady při ZŠ Vsetín, Trávníky 1217.

   Na základě výsledků voleb, které se uskutečnily 9. října 2017 a doplňujících voleb, které se konaly 9. října 2018, bude Školská rada pracovat v letech 2018 - 2020 v tomto složení:

Za zákonné zástupce žáků: Luboš OVESNÝ (předseda)
  Petr JANOUŠEK
Za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Marie POHUNKOVÁ
  Mgr. Taťána VALENTOVÁ NERSESJAN
Za zřizovatele: Mgr. Simona HLAVÁČOVÁ
  Mgr. Andrea FRŇKOVÁ