Rozpis obsazení tělocvičen

Rozpis obsazení tělocvičen pro veřejnost ve školním roce 2018/2019:


Velká TV

Gymnastická TV

Malá TV (v pavilonu)