Výchovné a kariérové poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Vladěna Hrtáňová

Kabinet č. 202 (II. NP v pavilonu školy)
Úřední hodiny: středa 14.00 - 14.30 hod., čtvrtek 9.00 - 9.30 hod. (v jiné dny po předchozí telefonické domluvě)
Tel.: 575 733 037
E-mail: hrtanova@zs-travniky.cz

Hlavní úkoly výchovného poradce:

1) Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů
2) Péče o integrované žáky s poruchami učení nebo chování – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti
3) Péče o žáky nadané a talentované žáky – jejich vyhledávání společně s třídními učiteli, návrh další péče o tyto žáky
4) Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému
5) Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole
6) Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu
7) Spolupráce s dalšími odborníky - pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, kurátor pro mládež, úřad práce
8) Kariérové poradenství - pomoc při výběru střední školy a volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče

Dokumenty školy:

Školní řád 
Sankční řád

Užitečné kontakty:

Pedagogicko psychologická poradna Valašské Meziříčí, pracoviště Vsetín
Jiráskova 419, 755 01 Vsetín
Tel.: 571 411 426
E-mail: ppp.vs@tiscali.cz  

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání ÚP Vsetín
Pod Žamboškou 1024, 755 01 Vsetín
Tel.: 950 173 437
E-mail: Marketa.Tkadlecova@vs.mpsv.cz 

Výchovný poradce Vám na požádání doporučí externího dětského psychologa a logopeda, s nimiž spolupracujeme.


Užitečné odkazy:

www.burzaskol.cz (zde najdete užitečné informace ohledně středních škol a přijímacího řízení na SŠ)
www.infoabsolvent.cz (zde najdete informace o uplatnění absolventů škol na trhu práce)
www.zkariera.cz (zde najdete mj. test volby střední školy)
www.proskoly.cz (zde najdete mj. test volby povolání) 
www.scio.cz (tento komerční portál nabízí možnost testování žáků - škola zajišťuje pro žáky bezplatně jejich testování v 5. a 9. ročníku)
www.job-tip.cz 
www.atlasskolstvi.cz 
www.seznamskol.eu
iPortál