Plán třídních schůzek a pedagogických rad 2019/2020

 

26. 8. 2019 Úvodní pedagogická rada
2. 9. 2019 Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníku
26. 9. 2019 Úvodní třídní schůzky (společné)
14. 11. 2019 Čtvrtletní pedagogická rada
  Třídní schůzky (individuální)
9. 1. 2020 Informační lístek o prospěchu
(možnost individuálních konzultací)
21. 1. 2020 Pololetní pedagogická rada
16. 4. 2020 Čtvrtletní pedagogická rada (3. Q)
  Třídní schůzky (individuální)
9. 6. 2020 Informační lístek o prospěchu
(možnost individuálních konzultací)
23. 6. 2020 Závěrečná pedagogická rada
26. 6. 2020 Slavnostní pedagogická rada