575 733 021     skola@zs-travniky.cz

 
 
 
 

Aktuality

 
Úvodní strana

 / 

Aktuality

 / 

Důležité informace pro rodiče
 

Důležité informace pro rodiče   |   02.11.2021

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE (byly zaslány i prostřednictvím dmSoftware dne 4. 11. 2021)


1) KDY ZPĚT DO ŠKOLY PO DISTANČNÍ (ONLINE) VÝUCE?

 

   V případě, že je u žáka v dané třídě potvrzen pozitivní PCR test na onemocnění COVID-19, odchází celá třída do karantény (výjimku tvoří žáci, kteří již podstoupili očkování nebo jsou ve 180denní ochranné lhůtě po prodělání nemoci COVID-19 nebo ti, kteří v "rozhodné" době nebyli přítomni ve škole).

   Celá třída je po dobu karantény (včetně žáků, kteří reálně v karanténě nemusí být) vyučována distančním (online) způsobem. Vzhledem k tomu, že doba karantény se u jednotlivých žáků může lišit (počítá se od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, a ta může být u jednotlivých žáků různá, termíny pro PCR testování jsou různé), nastává situace, že žáci jsou "vyvazováni" z karantény postupně, nikoli naráz jako celá třída.

   Pro třídu jako celek platí, že se distanční výuka "překlopí" opětovně do prezenční výuky tehdy, když je v rámci dané třídy fyzicky přítomno ve škole více než 50% žáků. Do té doby probíhá i nadále distanční výuka.

 

2) JAK POSTUPOVAT PŘI ODHLAŠOVÁNÍ/PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ?

 

   Dnem nástupu do karantény (na distanční výuku) mají všichni žáci dané třídy odhlášeny obědy na nejdelší možnou dobu karantény, což je 14 dní (počítá se od doby posledního kontaktu s nakaženou osobou, takže se nemusí jednat o celých 14 dnů od prvního dne nepřítomnosti ve škole). Rozhodné datum zná vždy třídní učitel a vedoucí školního stravování.

   V případě dřívějšího nástupu žáků/třídy k prezenční výuce než po 14 dnech, budou žáci docházející na prezenční výuku automaticky ke stravování přihlášeni. Po uplynutí 14denní karantény budou všichni žáci dané třídy (kteří se pravidelně stravují ve školní jídelně) automaticky přihlášeni ke stravování. Pokud některý žák bude nemocen "nad rámec" karantény, je potřeba, aby si odběr obědů na potřebnou dobu odhlásil (stejně jako doposud - při jakékoli jiné nemoci).

 

3) KDO MÁ NÁROK NA OŠETŘOVNÉ?

 

   Nárok na ošetřovné mají všichni rodiče, jejichž dítě se ocitne v karanténě/na distanční výuce (nebo onemocní) a není starší 10 let věku.

   Vzhledem k tomu, že škole je znám pouze začátek karantény a nikoli její konec (ten - jak je popisováno výše - může být u každého žáka jiný), je potřeba, aby si rodiče vytiskli formulář ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ, vyplnili část B a po ukončení karantény zaslali tento formulář po dítěti třídnímu učiteli. Formulář bude potvrzen v kanceláři školy a vrácen zpět rodiči prostřednictvím dítěte. Rodič tento formulář pak předá svému zaměstnavateli.

 

Formulář je k dispozici ZDE.

 

4) KDY A JAK PROBĚHNE SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ? /zveřejněno 4. 11. 2021/

 

1) Screeningové testování proběhne dvě pondělí po sobě, 8. a 15. 11.
2) Samotné testování proběhne za stejných podmínek jako v září 2021.
3) Žáci se mohou otestovat i svými vlastními certifikovanými testy (pod dohledem pedagogického pracovníka v uč. č. 103, na chodbě směrem do jídelny, 3. dveře v pravo).
4) Testovat se nemusí žáci, kteří jsou očkovaní, prodělali COVID-19 a jsou stále v ochranné 180denní lhůtě, nebo mají negativní AG test (platí 24 hodin) nebo PCR test (platí 72 hodin). Toto musí žáci věrohodně doložit (v papírové nebo elektronické podobě).
5) Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky zúčastnit, ale za speciálních podmínek "pro netestované", tj. zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole + zákaz některých aktivit - najdete zde: Jak na to ve škole - edu.cz, viz MANUÁLY A RADY CO DĚLAT VE ŠKOLE - NOVÉ! POKYN KE SCREENINGOVÉMU TESTOVÁNÍ... - LISTOPAD 2021 - Obecné informace ke screeningovému testování (str. 2 - 3).
6) Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, provede si test pod dohledem učitele ve třídě bezprostředně po svém příchodu.
7) V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny (žák může být testován až ve škole).
8) Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
9) Pokud je výsledek pozitivní, je žák odeslán do izolační místnosti (nadále uč. č. 103), vyzvedává si ho zákonný zástupce, kterému je v kanceláři školy předáno potvrzení o pozitivním výsledku testování.
10) Rodič pak kontaktuje ošetřujícího lékaře dítěte ohledně dalšího postupu (nutnost absolvování konfirmačního PCR testu).
11) V případě, že žák odmítne jak testování, tak nošení roušky po celou dobu pobytu ve škole, není mu umožněn osobní přístup ke vzdělávání, tj. pobyt ve škole.
12) Testovat se musí i všichni zaměstnanci školy, kteří nejsou očkovaní, neprodělali COVID-19 nebo nemají aktuálně platné negativní AG/PCR testy.

 

 

 
 
Naši partneři:
 

 
 

škola

  ZŠ Vsetín, Trávníky 1217
Matouše Václavka 1217
755 01 Vsetín
         

  kancelář   575 733 021
604 277 933
  ředitelna   575 733 020
604 277 727
  kancelář ZŘŠ   575 733 023
734 793 426
         
  skola@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   8.00 - 15.00
   

školní družina/školní klub


  školní družina
  575 733 040
603 510 951
  školní klub
 

731 394 385

         
  vorekova@zs-travniky.cz 
morkovska@zs-travniky.cz
       
  po - pá:  

6.00 - 7.40
12.00 - 16.00

 

školní jídelna


  školní jídelna
  575 733 029
         
  mikulastikova@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   11.40 - 14.00