575 733 021     skola@zs-travniky.cz

 
 
 
 

Aktuality

 
Úvodní strana

 / 

Aktuality

 / 

Jazykové animace v němčině
 

Jazykové animace v němčině   |   19.10.2021

   Letos již posedmé proběhlo na naší škole setkání žáků 6. - 8. ročníku s jazykovou animátorkou, zástupcem organizace česko-německé spolupráce TANDEM.

 

   Po celou dobu vyučování probíhaly jazykové animace, které zahrnovaly aktivity a činnosti zaměřené na různé oblasti mezilidské komunikace a reálií Německa. Do akce se zapojilo šest skupin žáků naší školy, pro které byly jednotlivé činnosti připraveny a upraveny podle věku a úrovně jazykových znalostí. „Jazykové animace" mají určité shodné znaky s prací animátorů v prázdninových klubech. Aktivizují účastníky a podněcují je k jazykové aktivitě.

 

   Hry a soutěže jsou dobrým nástrojem, jak odbourat zábrany a stres při překonávání jazykových bariér a těch si žáci užili dostatečně. Cílem a smyslem jazykové animace není naučit cizí jazyk, ale dětem jazyk přiblížit a odstranit strach při komunikaci. Šesťáky měla akce motivovat při výběru druhého cizího jazyka, který je v rámci výuky 2. stupně povinný.

 

   Animátorka hovořila s dětmi česky i německy a na konkrétních příkladech předvedla důležitost znalosti německého jazyka vzhledem ke geografické poloze České republiky, Německa, Rakouska a Švýcarska. Celá akce probíhala v přátelské a tvůrčí atmosféře a animátorka vyjádřila spokojenost se znalostmi a přístupem žáků.

 

Mgr. Věra Geržová, předsedkyně PK německého jazyka

 
 
Naši partneři:
 

 
 

škola

  ZŠ Vsetín, Trávníky 1217
Matouše Václavka 1217
755 01 Vsetín
         

  kancelář   575 733 021
604 277 933
  ředitelna   575 733 020
604 277 727
  kancelář ZŘŠ   575 733 023
734 793 426
         
  skola@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   8.00 - 15.00
   

školní družina/školní klub


  školní družina
  575 733 040
603 510 951
  školní klub
 

731 394 385

         
  vorekova@zs-travniky.cz 
morkovska@zs-travniky.cz
       
  po - pá:  

6.00 - 7.40
12.00 - 16.00

 

školní jídelna


  školní jídelna
  575 733 029
         
  mikulastikova@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   11.40 - 14.00