575 733 021     skola@zs-travniky.cz

 
 
 
 

Aktuality

 
Úvodní strana

 / 

Aktuality

 / 

Oslavili jsme 65. výročí založení školy
 

Oslavili jsme 65. výročí založení školy   |   01.12.2018

   Naše škola, ZŠ Vsetín, Trávníky 1217, oslavila v minulých dnech 65. výročí od svého založení. Oslavy se uskutečnily ve dnech 20. - 22. listopadu 2018 a jejich program sestával ze tří hlavních částí.

   Nejprve jsme v úterý, 20. 11., uspořádali Den otevřených dveří. Široká veřejnost si tak mohla v době od 8.00 do 17.00 hod. prohlédnout nejen samotný interiér školy, ale návštěvníci také mohli - v doprovodu žáků 9. ročníku - nahlédnout i do tříd. Mohli se podívat, jakým způsobem na naší škole probíhá výuka a na chvíli se vrátit do školních let a vyzkoušet si např. chemické či fyzikální pokusy, zjistit v čem spočívá kouzlo ineraktivní výuky anebo si třeba vyzkoušet "krasopis" v písance či skládání tangramů v třídách prvního stupně.

   Hlavní akcí celého programu bylo slavnostní setkání bývalých a současných zaměstnanců, hostů a přátel školy, které se uskutečnilo ve středu, 21. 11., od 16.00 hod. ve školní jídelně. Setkání se zúčastnilo více než 120 hostů. Nechyběli mezi nimi bývalí zaměstnanci v čele s předchozí ředitelkou školy Dagmar Hýžovou. Pozvání přijali i zástupci zřizovatele - starosta Jiří Růžička, místostarostové Simona Hlaváčová, Tomáš Pifka a Pavel Bartoň. Mezi pozvanými hosty byli i ředitelé vsetínských škol a dalších příspěvkových organizací, zástupci rodičů a samozřejmě i stávající zaměstnanci školy.

   Po úvodním slovu ředitele školy, vystoupil se svou zdravicí starosta města J. Růžička. Popřál škole i jejím zaměstnancům hodně úspěchů do dalších let. Pro všechny přítomné byl přichystán zajímavý program. Po krátké powerpointové prezentaci s názvem "Škola dnešních dnů", ve které jsme odhalili něco z historie, ale především ze současnosti, následovalo krátké vystoupení žáků pěveckého sboru Trávníček a také finalistů pěvecké soutěže Superstar. Bývalí zaměstnanci mohli zavzpomínat na svá kantorská léta při prohlídce školy. Příležitosti podívat se na interiér využili i někteří další hosté. Pro všechny byl přichystán bohatý raut, na který pěli slova chvály všichni zúčastnění a který již tradičně na jedničku zorganizovala vedoucí stravování R. Mikuláštíková se svým týmem kuchařek a dalších pomocníků.

   Třídenní program oslav zakončila vernisáž výtvarných prací žáků školy, která se konala ve čtvrtek, 22. 11., ve foyer kina Vatra. Otevření výstavy s názvem "Fantazie a skutečnost" se zúčastnila 1. místostarostka S. Hlaváčová, vedoucí odboru školství A. Frňková, bývalí i současní zaměstnanci školy, rodiče žáků i zástupci veřejnosti. Po úvodním slovu ředitele školy se o příjemnou atmosféru postaral pěvecký sbor Trávníček, který pod taktovkou pí uč. Ottové zazpíval tři písničky ze svého repertoáru. Výstava zahrnovala výtvarná díla žáků 1. a 2. stupně, která vznikala průběžně během posledního školního roku.

   Na náročné přípravě a organizaci kompletního programu oslav se podíleli všichni zaměstnanci školy a patří jim za to velké poděkování!

Mgr. Libor Slováček, MBA, ředitel školy

Zde se můžete podívat na fotografie z DOD.
Zde se můžete podívat na fotografie ze slavnostního setkání.
Zde se můžete podívat na fotografie z vernisáže (s označením R. K. - autor: Radovan Kocurek).

 
 
Naši partneři:
 

 
 

škola

  ZŠ Vsetín, Trávníky 1217
Matouše Václavka 1217
755 01 Vsetín
         

  kancelář   575 733 021
604 277 933
  ředitelna   575 733 020
604 277 727
  kancelář ZŘŠ   575 733 023
734 793 426
         
  skola@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   8.00 - 15.00
   

školní družina/školní klub


  školní družina
  575 733 040
603 510 951
  školní klub
 

731 394 385

         
  vorekova@zs-travniky.cz 
morkovska@zs-travniky.cz
       
  po - pá:  

6.00 - 7.40
12.00 - 16.00

 

školní jídelna


  školní jídelna
  575 733 029
         
  mikulastikova@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   11.40 - 14.00