575 733 021     skola@zs-travniky.cz

 
 
 
 

Rodičovské sdružení 2019/2020

 
Úvodní strana

 / 

RODIČE

 / 

Rodičovské sdružení

 / 

Rodičovské sdružení 2019/2020
 

Rodičovské sdružení při ZŠ Vsetín, Trávníky 1217

   je sdružení rodičů žáků školy, které zastupuje v tomto školním roce 24 volených, tzv. třídních důvěrníků. Ti se pravidelně (cca 3-4 krát ročně) scházejí s vedením školy a jednají v otázkách výchovně vzdělávacího procesu a mimoškolních aktivit. Do Rodičovského sdružení je volen vždy jeden zástupce za každou třídu. Rodičovské sdružení má od 1. 1. 2014 právní formu spolku, který hospodaří s vlastním finančním fondem a disponuje vlastním bankovním účtem.

 

Členové Rodičovského sdružení (třídní důvěrníci) pro školní rok 2019/2020:

1.A Magda GOLÁŇOVÁ
1.B Liana KOSTKOVÁ
2.A ---
2.B Petr NAVLÁČIL
2.C Radmila HRBÁČKOVÁ
3.A Jiří JURČA
3.B Olga HANÁKOVÁ
3.C Petr JANOUŠEK
4.A Jana MARKOVÁ
4.B Alena DVOŘÁKOVÁ
5.A Veronika KNEBLÍK
5.B Eva ZGARBOVÁ
5.C Šárka KAMENÁROVÁ
6.A Jana ŠAFAŘÍKOVÁ
6.B Milan MARÁK
6.C Petra KARBANOVÁ
7.A Irena VAŇKOVÁ
7.B Hana ŠTEFKOVÁ
7.C Anna BĚLOVOVÁ
8.A Ondřej BAROŠ
8.B Rostislav JUŘIČEK
8.C Romana ROZSYPALOVÁ
9.A Ivan ŠAFAŘÍK
9.B Monika POKORNÁ

 

Na úvodní schůzce (26. 9. 2019) byl zvolen výbor Rodičovského sdružení, který bude ve školním roce 2019/2020 pracovat v následujícím složení:

 

Předseda: Magda GOLÁŇOVÁ
Jednatel: Alena DVOŘÁKOVÁ
Pokladník: Irena VAŇKOVÁ
Komise  
- revizní: Bohdana BAMBUCHOVÁ
  Veronika KNEBLÍK
  Petr JANOUŠEK
- stravovací: Jiří JURČA
  Olga HANÁKOVÁ
  Eva ZGARBOVÁ
- sportovní: Ivan ŠAFAŘÍK
  Petr NAVLÁČIL
  Jana MARKOVÁ

 

 

Základní cíle sdružení jsou následující:

 

a) směrem k žákům - finanční podpora při pořádání pravidelných školních i mimoškolních akcí jako jsou lyžařské výcvikové kurzy, školní výlety, exkurze, adaptační kurzy, trička pro prvňáčky, DVD a knižní poukázky pro deváťáky, ceny na karneval a dětský den apod.,
b) směrem k rodičům - zprostředkování informací v rovině škola-rodiče a naopak, možnost ovlivňovat rozvoj a směrování školy
c) směrem k pedagogům - 
spolupráce při vzdělávání a výchově dětí a podpora mimoškolních aktivit žáků. 

 

Zdrojem financí sdružení jsou rodičovské příspěvky, dary, dotace, granty, příp. jiné zákonné zdroje. Na prvním zasedání RS, které se konalo 26. 9. 2019, byl odsouhlasen příspěvek do fondu RS ve výši 220,- Kč na žáka.

 

Zde je tabulka s alokací finančních prostředků pro školní rok 2019/2020.

 
 
Naši partneři:
 

 
 

škola

  ZŠ Vsetín, Trávníky 1217
Matouše Václavka 1217
755 01 Vsetín
         

  kancelář   575 733 021
604 277 933
  ředitelna   575 733 020
604 277 727
  kancelář ZŘŠ   575 733 023
734 793 426
         
  skola@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   8.00 - 15.00
 

školní družina/školní klub


  školní družina
  575 733 040
603 510 951
  školní klub
  575 733 021
         
  jakobova@zs-travniky.cz 
vitkova@zs-travniky.cz
       
  po - pá:  

6.00 - 7.40
12.00 - 16.00

 

školní jídelna


  školní jídelna
  575 733 029
         
  mikulastikova@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   11.40 - 14.00