575 733 021     skola@zs-travniky.cz

 
 
 
 

Rodičovské sdružení 2021/2022

 
Úvodní strana

 / 

RODIČE

 / 

Rodičovské sdružení

 / 

Rodičovské sdružení 2021/2022
 

Rodičovské sdružení při ZŠ Vsetín, Trávníky 1217

   je sdružení rodičů žáků školy, které zastupuje v tomto školním roce 24 volených, tzv. třídních důvěrníků. Ti se pravidelně (cca 3-4 krát ročně) scházejí s vedením školy a jednají v otázkách výchovně vzdělávacího procesu a mimoškolních aktivit. Do Rodičovského sdružení je volen vždy jeden zástupce za každou třídu. Rodičovské sdružení má od 1. 1. 2014 právní formu spolku, který hospodaří s vlastním finančním fondem a disponuje vlastním bankovním účtem.

 

Členové Rodičovského sdružení (třídní důvěrníci) pro školní rok 2021/2022:

1.A Svatava VANDUCHOVÁ
1.B Jana TYMRÁKOVÁ
1.C Pavlína LESKOVJANOVÁ
2.A TD nezvolen
2.B Hana KOTRLOVÁ
2.C Hana MAŇÁKOVÁ
3.A Magda GOLÁŇOVÁ
3.B Liana KOSTKOVÁ
4.A Martina JENÁČKOVÁ
4.B Petr NAVLÁČIL
4.C Pavlína LESKOVJANOVÁ
5.A Jiří JURČA
5.B Olga HANÁKOVÁ
5.C Petr JANOUŠEK
6.A Jana MARKOVÁ
6.B Alena DVOŘÁKOVÁ
7.A Martina BĚTÍKOVÁ
7.B Eva ZGARBOVÁ
7.C Šárka KAMENÁROVÁ
8.A Jana ŠAFAŘÍKOVÁ
8.B Milan MARÁK
8.C Petra KARBANOVÁ
9.A Irena VAŇKOVÁ
9.B Hana ŠTEFKOVÁ
9.C Anna BĚLOVOVÁ

 

Dne 30. 9. 2021 byl zvolen výbor Rodičovského sdružení, který bude ve školním roce 2021/2022 pracovat v následujícím složení:

 

Předseda: Magda GOLÁŇOVÁ
Jednatel: Alena DVOŘÁKOVÁ
Pokladník: Irena VAŇKOVÁ
Komise  
- revizní: Liana KOSTKOVÁ
  Pavlína LESKOVJANOVÁ
  Petr JANOUŠEK
- stravovací: Jiří JURČA
  Olga HANÁKOVÁ
  Eva ZGARBOVÁ
- sportovní: Martina JENÁČKOVÁ
  Petr NAVLÁČIL
  Jana MARKOVÁ

 

 

Základní cíle sdružení jsou následující:

 

a) směrem k žákům - finanční podpora při pořádání pravidelných školních i mimoškolních akcí jako jsou lyžařské výcvikové kurzy, školní výlety, exkurze, adaptační kurzy, trička pro prvňáčky, DVD a knižní poukázky pro deváťáky, ceny na karneval a dětský den apod.,
b) směrem k rodičům - zprostředkování informací v rovině škola-rodiče a naopak, možnost ovlivňovat rozvoj a směrování školy
c) směrem k pedagogům - 
spolupráce při vzdělávání a výchově dětí a podpora mimoškolních aktivit žáků. 

 

Zdrojem financí sdružení jsou rodičovské příspěvky, dary, dotace, granty, příp. jiné zákonné zdroje. Dne 30. 9. 2021 byl na úvodní schůzce odsouhlasen příspěvek do fondu Rodičovského sdružení na školní rok 2021/2022 ve výši 250,- Kč na žáka.

 

Zde je tabulka s alokací finančních prostředků pro školní rok 2021/2022.

 
 
Naši partneři:
 

 
 

škola

  ZŠ Vsetín, Trávníky 1217
Matouše Václavka 1217
755 01 Vsetín
         

  kancelář   575 733 021
604 277 933
  ředitelna   575 733 020
604 277 727
  kancelář ZŘŠ   575 733 023
734 793 426
         
  skola@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   8.00 - 15.00
   

školní družina/školní klub


  školní družina
  575 733 040
603 510 951
  školní klub
 

731 394 385

         
  vorekova@zs-travniky.cz 
morkovska@zs-travniky.cz
       
  po - pá:  

6.00 - 7.40
12.00 - 16.00

 

školní jídelna


  školní jídelna
  575 733 029
         
  mikulastikova@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   11.40 - 14.00