575 733 021     skola@zs-travniky.cz

 
 
 
 

Aktuality

 
Úvodní strana

 / 

Aktuality

 / 

Testování AG testy od 31. 1.
 

Testování AG testy od 31. 1.   |   28.01.2022

 

INFORMACE PRO RODIČE k testování žáků antigenními testy od 31. 1. 2022 (na základě mimořádného opatření Ministestva zdravotnictví ČR ze dne 26. 1. 2022) - ZVEŘEJNĚNO: 28. 1. 2022. Informace byla rodičům zaslána také prostřednictvím dmSoftware.

 

1) Od 31. 1. 2022 probíhá testování žáků (a zaměstnanců) i nadále 1x týdně - vždy v pondělí (v případě nepřítomnosti: individuálně pak nejbližší možnou hodinu v daný den či nejbližší možný den v daném týdnu).

 

2) Žáci jsou testováni vždy na začátku 1. vyučovací hodiny ve své kmenové třídě (příp. jiné učebně dle rozvrhu) pod dohledem peadagogického pracovníka.

 

3) Pokud si žák přinese svůj vlastní (certifikovaný) test, testování probíhá pod dohledem pedagogického pracovníka v učebně č. 103 (3. dveře vpravo na chodbě směrem ke školní jídelně).

 

4) Testování se týká všech žáků (a zaměstnanců) - bez ohledu na to, zda jsou očkovaní či nikoli, nebo zda onemocnění COVID-19 již prodělali či nikoli. Nemusí se však testovat žáci ani zaměstnanci, kteří v posledních 30 dnech prodělali onemocnění COVID-19. Toto je potřeba předem doložit potvrzením o absolvování pozitivního PCR testu, vč. data jeho absolvování (30 dnů se začíná počítat následující den po absolvování PCR testu). Žáci - pokud se nechtějí testovat - musí potvrzení (před pondělním testováním) předložit učiteli, který na testování dohlíží. 

 

5) Povinnost podstoupit test se nevztahuje také na žáky (a zaměstnance), kteří absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem. Toto je potřeba věrohodně doložit (v papírové či elektronické podobě).

 

6) V případě, že se žák (či zaměstnanec) testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce/během celého pobytu ve škole apod.).

 

7) Pokud se třída na základě kontaktu s nakaženou osobou dostane do karantény, týkat se to bude jen těch žáků, kteří v posledních 30 dnech neprodělali onemocnění COVID-19. Do karantény i nadále chodí žáci, kteří jsou očkovaní nebo prodělali COVID-19 dříve než před 30 dny.

 

8) Pokud se žáci dostanou do karantény, automaticky přecházejí na distanční výuku (DV). Platí následující pravidla:
a) pokud na pracovní týden vyjdou max. 2 dny karantény, je DV zajištěna offline formou (není nutné realizovat online výuku).
b) Pokud se jedná o 3 a více pracovních dnů (kdy budou žáci v karanténě), je DV zajištěna online formou výuky.
Online hodiny kvůli koordinaci s ostatními vyučujícími 2. stupně zůstávají ve stejných dnech a časech jako při "běžném" rozvrhu během prezenční výuky. V případě, že se žáci dostanou do karantény, je potřeba, aby sledovali zprávy a kalendář v MS Teams.

 

 
 
Naši partneři:
 

 
 

škola

  ZŠ Vsetín, Trávníky 1217
Matouše Václavka 1217
755 01 Vsetín
         

  kancelář   575 733 021
604 277 933
  ředitelna   575 733 020
604 277 727
  kancelář ZŘŠ   575 733 023
734 793 426
         
  skola@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   8.00 - 15.00
   

školní družina/školní klub


  školní družina
  575 733 040
603 510 951
  školní klub
 

731 394 385

         
  vorekova@zs-travniky.cz 
morkovska@zs-travniky.cz
       
  po - pá:  

6.00 - 7.40
12.00 - 16.00

 

školní jídelna


  školní jídelna
  575 733 029
         
  mikulastikova@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   11.40 - 14.00