Nabídka kroužků ve školní družině

       


Školní družina nabízí ve školním roce 2018/2019 následující kroužky:
 

Kr. č. Název kroužku Den Garant
1 Divadelní I, II, III po, st, čt M. Vráželová
2 Dovedné ruce I, II
út, st
Z. Šimčíková
3 Angličtina I, II, III, IV 

po, út, út, st

I. Váňová
D. Voreková
4 Hra na kytaru po J. Jakobová
5 Stolní tenis I, II út, čt A. Šula
Z. Šimčíková 
6
Volné plavání čt D. Voreková
J. Jakobová