Školní parlament

   Školní parlament je složen ze zástupců tříd 2. stupně , tj. 6. - 9. ročníku. Za každou třídu jsou voleni 2 zástupci. Členové školního parlamentu se pravidelně scházejí (přibližně jedenkrát za měsíc) a na svých schůzkách řeší různé záležitosti spojené s chodem školy.

   Přicházejí s nápady, jak vylepšit prostředí školy, jak zapojit žáky do různých školních aktivit a jsou prostředníky mezi ostatními žáky a učiteli, včetně vedení školy. Koordinátorkou školního parlamentu je pí uč. Kateřina Přikrylová.

   Na první letošní schůzce, která se konala 5. 10. 2018, si žáci zvolili svého předsedu, místopředsedu a zapisovatele.

Školní parlament pracuje v letošním školním roce v tomto složení:

Třída Zástupci  
6.A Jiří Palát
Emma Kabeláčová
6.B Anna Randýsková
Klára Hučíková
6.C Jan Hrňa
Adéla Králíková
7.A Martin Kincl
Anna Šveňhová
7.B Zuzana Pazderová
Tadeáš Klimecký
7.C Lukáš Vaculík
Adéla Hanzelová
8.A Martina Mikulenčáková
Sarah Cuhová
8.B Petr Babica
Nela Holbová
9.A Daniel Tanuška
Natálie Hořanská
9.B Gabriela Petrželová
Magdaléna Šimková
9.C Miroslav Kočárek
Veronika Sichová
Předseda: Gabriela Petrželová

Místopředseda: Jiří Palát

Zapisovatel: Adéla Králíková