575 733 021     skola@zs-travniky.cz

 
 
 
 

Prevence rizikového chování

 
Úvodní strana

 / 

ŠKOLA

 / 

Školní poradenství

 / 

Prevence rizikového chování
 

Školní metodik prevence: Mgr. Radana Vařejková

Kabinet č. 30 (II. NP v hlavní budově školy)
Úřední hodiny: po předchozí telefonické domluvě
Tel.: 575 733 030
E-mail: varejkova@zs-travniky.cz

 

Hlavní úkoly metodika prevence:

1) Tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
2) Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
3) Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik
4) Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
5) Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
6) Spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
7) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence
8) Poskytování informačních a metodických materiálů
9) Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

 

Dokumenty školy:

Minimální preventivní program (MPP) - plán na školní rok 2017/2018
Školní preventivní program proti šikanování

 

Dokumenty MŠMT:

Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany 
Co dělat, když - Intervence pedagoga:
1) Návykové látky - drogy
2) Rizikové chování v dopravě 
3) Poruchy příjmu potravy 
4) Alkohol 
5) Syndrom týraného dítěte 
6) Školní šikanování 
7) Kyberšikana 
8) Homofobie 
9) Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus 
10) Vandalismus 
11) Záškoláctví 
12) Krádeže 
13) Tabák 

 

Dokumenty na portálu ZKOLA:

Sociálně patologické jevy a jejich prevence

 

Užitečné odkazy:

www.seznamsebezpecne.cz
www.e-bezpeci.cz
www.saferinternet.cz
www.minimalizacesikany.cz
www.kpbi.cz

 
 
Naši partneři:
 

 
 

škola

  ZŠ Vsetín, Trávníky 1217
Matouše Václavka 1217
755 01 Vsetín
         

  kancelář   575 733 021
604 277 933
  ředitelna   575 733 020
604 277 727
  kancelář ZŘŠ   575 733 023
734 793 426
         
  skola@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   8.00 - 15.00
 

školní družina/školní klub


  školní družina
  575 733 040
603 510 951
  školní klub
  575 733 021
         
  jakobova@zs-travniky.cz 
vitkova@zs-travniky.cz
       
  po - pá:  

6.00 - 7.40
12.00 - 16.00

 

školní jídelna


  školní jídelna
  575 733 029
         
  mikulastikova@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   11.40 - 14.00