575 733 021     skola@zs-travniky.cz

 
 
 
 

Historie školy

 
Úvodní strana

 / 

ŠKOLA

 / 

O škole

 / 

Historie školy
 

Trocha historie: Základní škola Vsetín, Trávníky 1217


                                  

Škola dnes

   Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 je právním nástupcem nejstarší vsetínské školy, jejíž sídlo se nacházelo původně na Horním městě Vsetíně. Roku 1821 pro ni byla postavena nová školní budova v nynější Palackého ulici. V letech 1888 - 1889 byla postavena poblíž dosavadní školní budovy na Horním městě nová škola nazývaná později Horní, která nyní slouží Základní umělecké škole. Další školní budova byla postavena na Dolním městě v letech 1909 - 1910, která nyní slouží jako sídlo Střední zdravotnické školy.

 

Výstavba školy: 1951 - 1953
Výstavba školy: 1951 - 1953

   V důsledku rychlého rozvoje Vsetína, zejména po založení Zbrojovky roku 1937, obě tyto školní budovy, Horní škola a Dolní škola, brzy přestaly dostačovat rostoucímu počtu dětí. Platilo to zejména o Horní škole, v níž měla sídlo kromě národní a střední školy chlapecké ještě průmyslová škola strojnická. Proto byla v srpnu 1951 zahájena výstavba nové školy na Trávníkách, na místě bývalé továrny na nábytek firmy Jakub a Josef Kohn. Stavba školy na Trávníkách byla rozvržena do dvou etap. V první etapě měly být v nové budově na Trávníkách vybudovány učebny a kabinety, které měly být předány do užívání 1. ledna 1953, ve druhé etapě měla být vybudována kuchyně, jídelna a tělocvična, která měla být dokončena 1. srpna 1954. Termíny výstavby nebyly dodrženy a školu se podařilo otevřít až 1. září 1953 za cenu množství nedodělků a závad.


Nová škola na Trávníkách - 1954
Nová škola na Trávníkách - 1954

   I. osmiletá střední škola na Trávníkách - jak se tehdy nazývala - se na řadu let stala nejmodernější vsetínskou školou. Do I. osmileté střední školy na Trávníkách bylo zapsáno 1079 žáků, avšak 1. září 1953 nastoupilo 1052 žáků. V nové škole byli žáci rozděleni do 21 tříd, další čtyři třídy byly ponechány na Horní škole. Na škole působilo 32 učitelů, ředitelem školy se stal Josef Malachta. Ve škole pracovaly dva správní zaměstnanci a tři uklízečky, ve školní družině byly zaměstnány tři vychovatelky, tři kuchařky a uklízečka. O zdraví dětí pečoval školní lékař MUDr. Zdeněk Jirák. Družina mládeže se nacházela ještě r. 1957 v provizoriu ve Štěpánské ulici. Roku 1958 se přestěhovala do nových místností. Budova školy na Trávníkách byla dostavěna v roce 1973, tehdy byl v jejím sousedství vybudován nový pavilon, který byl se školou za plného provozu funkčně propojen. Do rozšířené školy se přestěhovaly děti ze zrušené základní devítileté školy pro 1. - 5. ročník, která sídlila v letech 1961 - 1973 v budově Horní školy.


Devítiletka v 60. letech
Devítiletka v 60. letech

   Pedagogická činnost byla provázena ideologickým působením, pravděpodobně intenzivnějším než na II. osmileté střední škole. Patronát nad školou převzal n. p. MEZ Vsetín. Z přibližně 15 kroužků, které na škole působily, na sebe nejvíce upozorňoval valašský národopisný kroužek a pěvecký kroužek učitele Oldřicha Křenka. Od 2. 9. 1957 do 31. 8. 1970 byl ředitelem školy Jindřich Konečný, který byl vyloučen v rámci prověrek po srpnu 1968 z komunistické strany a zbaven funkce. Na místě ředitele jej na krátký čas nahradil Jiří Matyáš, který ve škole působil do r. 1972. Toho vystřídal Břetislav Rokyta, který byl ředitelem školy po dvě desetiletí. V roce 1992 odešel do důchodu a na místo ředitelky nastoupila Dagmar Hýžová. V roce 2002 převzal štafetu v řízení školy Libor Slováček. Kromě ředitelů na škole působily desítky učitelů, vychovatelů a dalších pracovníků.

 


Škola z ptačí perspektivy - ještě před zateplením

 

 
 
Naši partneři:
 

 
   

škola

  ZŠ Vsetín, Trávníky 1217, příspěvková organizace
Matouše Václavka 1217
755 01 Vsetín
         

  kancelář   575 733 021
604 277 933
  ředitelna   575 733 020
604 277 727
  kancelář ZŘŠ   575 733 023
734 793 426
         
  skola@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   8.00 - 15.30
   

školní družina/školní klub


  školní družina
  575 733 040
603 510 951
  školní klub
 

731 394 385

         
  ŠD: vorekova@zs-travniky.cz 
ŠK: vitkova@zs-travniky.cz
       
 

ŠD: po - pá

ŠK: po - pá

 

6.00 - 7.40
12.00 - 16.00
12.40 - 16.15

 

školní jídelna


  školní jídelna
  575 733 029
         
  mikulastikova@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   11.40 - 14.00