575 733 021     skola@zs-travniky.cz

 
 
 
 

Aktuality

 
Úvodní strana

 / 

Aktuality

 / 

Jazykové animace v němčině
 

Jazykové animace v němčině   |   24.01.2019

   V letošním školním roce již popáté proběhly na naší škole jazykové animace v německém jazyce pro žáky 6., 7. a 8. ročníku. Animace je nenásilná hravá forma výuky cizích jazyků, která je zaměřena především na komunikaci. Je používána pro seznámení se s cizím jazykem, rozmluvení a odstranění komunikačních bariér, ale i pro rozšíření slovní zásoby či jen vzbuzení zájmu o výuku cizího jazyka. Má motivovat žáky, kteří budou stát na konci 6. třídy před rozhodnutím, jaký jazyk si zvolit. Žákům 7. a 8. ročníku má pomoci odbourat zábrany při komunikaci.

   Ve čtvrtek 10. 1. 2019 před třídními schůzkami proběhlo setkání rodičů šesťáků se sympatickou animátorkou, která jim formou prezentace přiblížila důležitost studia cizích jazyků a konkrétně jazyka německého. Zde jsou některé důležité argumenty, proč volit jako druhý jazyk právě němčinu.

Proč je užitečné umět německy:

1) Geografická poloha německy mluvících zemí
• SRN je nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR
• Příležitost pracovních míst v 8.000 německy mluvících firmách v ČR
• 90 % německy mluvících firem v ČR hledá německy mluvící spolupracovníky
• Pro 96 mil. občanů v Evropě je NJ rodnou řečí (pro srovnání - 40 mil. španělština, 61,6 mil. francouzština, 60,3 mil. angličtina)
• stovky stipendií na studijní pobyty v Německu pro české studenty od Deutscher akademischer Austausch Dienst

2) Společná historie Čechů, Němců a Rakušanů
• 1276 km dlouhá hranice s německy mluvícími zeměmi (možnost aktivního uplatnění v každodenním životě)
• Společná historie Čechů a Němců (od 12. st. kolonizace/osidlování českých zemí Němci)
• Cestování, literatura, hudba, umění a jiné

3) Podobnost češtiny a němčiny
• Vzhledem ke společné historii je nezvratným faktem, že němčina a čeština se musely vzájemně ovlivňovat. Naprosto většinový byl vliv němčiny na češtinu, a to zejména ve slovní zásobě, ale ani vliv češtiny na němčinu není pominutelný.

4) Výslovnost
• Pravidla výslovnosti jsou poměrně snadno zvládnutelná. Odlišnost pravopisu a výslovnosti (jako je tomu např. v angličtině) v němčině prakticky neexistuje (až na pár výjimek), výslovnost a pravopis mají svá jasná pravidla a jejich poměrně rychlé zvládnutí umožňuje přečíst i neznámé německé slovo správně.

Mgr. Věra Geržová, učitelka německého jazyka

 
 
Naši partneři:
 

 
 

škola

  ZŠ Vsetín, Trávníky 1217
Matouše Václavka 1217
755 01 Vsetín
         

  kancelář   575 733 021
604 277 933
  ředitelna   575 733 020
604 277 727
  kancelář ZŘŠ   575 733 023
734 793 426
         
  skola@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   8.00 - 15.00
 

školní družina/školní klub


  školní družina
  575 733 040
603 510 951
  školní klub
  575 733 021
         
  jakobova@zs-travniky.cz 
vitkova@zs-travniky.cz
       
  po - pá:  

6.00 - 7.40
12.00 - 16.00

 

školní jídelna


  školní jídelna
  575 733 029
         
  mikulastikova@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   11.40 - 14.00