575 733 021     skola@zs-travniky.cz

 
 
 
 

Partnerská škola z polské Bytomi

 
Úvodní strana

 / 

UČITELÉ

 / 

Mezinárodní aktivity

 / 

Partnerská škola z polské Bytomi
 

 

 

                                                     Bytom_herb

 

                            ZŠ Vsetín, Trávníky 1217                             Szkoła Podstawowa Nr 32 Bytom 

   Spolupráce mezi Základní školou Vsetín, Trávníky 1217 a Szkołou Podstawowou Nr 32 (dříve Zespół Szkół Ogólnokształcąncych nr 11) z polské Bytomi začala před třemi lety. První setkání předstvitelů škol se však uskutečnilo už na podzim roku 2004, kdy byla na návštěvě našeho města a posléze školy delegace zástupců pedagogické veřejnosti z polského města Bytom. V té době byl dojednán oficiální termín zahájení spolupráce mezi výše uvedenými školami na začátek školního roku 2005/2006.

 

   Byly navrženy a odsouhlaseny následující oblasti vzájemné spolupráce:
1) Navázání kontaktů mezi žáky obou škol prostřednictvím elektronické pošty (komunikační jazyky - angličtina, němčina)
2) Vzájemná účast v soutěžích vyhlašovaných jednou či druhou školou (výtvarné a sportovní soutěže, fotosoutěž apod.)
3) Vzájemné poznávání obou škol, měst, učitelů a žáků

 

  Ve školním roce 2005/2006 se naši žáci zúčastnili výtvarné soutěže, kterou vyhlásila škola z Bytomi, s názvem "Zlatý podzim". Podobně se polští žáci zapojili do "naší" výtvarné soutěže s názvem "Jak se dívám na svět". I v následujícím školním roce se žáci obou škol zapojili do výtvarných soutěží, tentokrát s názvy "Portrét mého kamaráda", resp. "Báje, legendy a pověsti".

 

   V květnu 2007 jsme byli pozvání na dvoudenní poznávací pobyt do naší "družební" školy. Naše výprava čítala 4 pedagogy a 20 žáků a celý program, který jsme v Bytomi absolvovali byl velmi zajímavý a přínosný jak pro žáky, tak i učitele. V programu nechyběla prohlídka školy a města, kulturně společenský program, návštěva historického dolu na stříbro s muzeem hornictví, prohlídka sportovního centra či sportovní utkání v basketbalu na závěr celého setkání.

 

 

Společné foto před radnicí města Bytom                                                         Na bytomském "rynku"

 

polsko_3  polsko_4

Před hornickým muzeem                                                                   Ve sportovní dolině


   Hned v následujícím školním roce se spolupráci mezi oběma školami dále prohloubila. Ještě více žáků se zapojilo do výměny korespondence "via Internet". I v tomto roce jsme mohli ocenit některé výtvarné práce polských dětí, které tentokrát participovaly v soutěži "Jak se žije ve škole". Na konci května jsme pak přivítali v naší škole a městě výpravu pedagogů a žáků ze spřátelené školy v Bytomi. Setkání bylo rozvrženo do dvou dnů a je třeba říci, že program celého pobytu byl pro obě strany velmi zajímavý a pestrý.

 

vsetin_1  vsetin_2

Přivítání polských kantorů vedením školy                                     Poláky přivítal také pěvecký sbor Trávníček

 

vsetin_3  vsetin_4

Návštěva vsetínské radnice                                                           V rožnovském skanzenu

 

vsetin_5
Závěrečné sportovní utkání žáků ve volejbalu


   Spolupráce mezi oběma školami pokračovala v podobném duchu i v následujících letech. Další návštěvu družební školy v Bytomi jsme absolvovali v květnu 2010. Tentokrát jsme navštívili aquapark v nedalekém městě Tarnowskie Góry, planetárium Mikoláše Koperníka v Chorzowě, zúčastnili jsme se žákovské akademie hostitelské školy a žáci sehráli přátelské utkání ve volejbalu.

 

 

Škola ZSO Nr. 11 v Bytomi                                                            Přijetí žáků a učitelů ve škole

 

 

Před planetáriem                                                                             Žákovská akademie


   Další vzájemné setkání se uskutečnilo v polovině června 2012 ve Vsetíně. Dvoudenní program obsahoval návštěvu radnice, zámku a zámecké věže a také plaveckého bazénu. Druhý den se hosté vydali vlakem do Velkých Karlovic, kde navštívili karlovské muzeum, kostel a stáje závodních koní. Celou akci opět zakončilo sportovní utkání ve volejbalu.

 

 

Přivítání pěveckým sborem                                                                     Beseda na radnici

 

 

Před vsetínským zámkem                                                              Společný program v jídelně školy

 


Po volejbalovém utkání


   Další díl vzájemné spolupráce mezi oběma školami byl napsán v roce 2014. Tradičního dvoudenního poznávacího zájezdu jsme se zúčastnili v termínu 4. - 5. června. Program byl opět velmi zajímavý a nabitý. První den jsme strávili převážně v bývalém hlavním městě Polska, které je zároveň označováno jako město polských králů - v Krakówě. Navštívili jsme známý hrad Wawel, absolvovali jsme prohlídku hlavního náměstí a blízkého okolí, prošli jsme se podél řeky Wisly. Celý den zakončilo společné setkání učitelů obou škol a žákovská diskotéka.
   Druhý den následovala prohlídka Bytomi. Navštívili jsme budovu soudního paláce, Slezskou operu a nové nákupní centrum "Agora". Po prohlídce školy bylo celé setkání zakončeno přátelským utkáním žáků v basketbalu.

 

 

Na nádvoří hradu Wawel                                                         Na nádvoří Univerzity v Krakówě

 

 

Před budovou Městského úřadu v Bytomi                                            V prostorách soudního paláce v Bytomi

 

   Již potřetí jsme v rámci vzájemné spolupráce přivítali ve dnech 9. - 10. června 2016 pedagogy a žáky z polské Bytomi v naší škole a městě. Celou skupinu našich přátel přivítal hned po příjezdu ve vestibulu školy pěvecký sbor Trávníček několika písničkami. Pak jsme se společně vydali na radnici, kde nás přivítala místostarostka města pí Simona Hlaváčová. Odbor školství a kultury si pro naše hosty připravil krátkou prezentaci o Vsetíně včetně drobného pohoštění. Další cesta pak směřovala na zámek a zámeckou věž, kde mohli Poláci shlédnout zajímavou expozici a prohlédnout si Vsetín z ptačí perspektivy. Po cestě z Horního města pak využili příležitosti porozhlédnout se na Dolním náměstí a navštívit obchůdky či se občerstvit v předzahrádkách místních restaurací. Po večeři následovalo společné setkání kantorů ve sborovně. Žáci si pak připravili zajímavý program ve školní jídelně, jehož součástí byla samozřejmě i diskotéka.
   Na druhý den čekala naše polské přátele návštěva ZOO v Lešné u Zlína. Poslední společnou akcí bylo tradiční sportovní utkání ve volejbalu v tělocvičně školy, ve kterém tentokrát - i když o to vůbec nešlo - zvítězili Poláci po velmi vyrovnaném průběhu až ve třetím rozhodujícím setu :-)

 

 

Přivítání pěveckým sborem                                                                  Na návštěvě radnice

 

 

V ZOO Lešná                                                                       Po volejbalovém utkání

 


Před vsetínským zámkem

 

   Další setkání žáků a učitelů obou škol se uskutečnilo v roce 2018. Tradičního dvoudenního poznávacího zájezdu jsme se zúčastnili v termínu 23. - 24. května. Hostitelé si pro nás připravili opět velmi zajímavý program. První den jsme si na úvod prohlédli školu, pak jsme se přesunuli do nedalekého města Zabrze, kde jsme měli možnost navštívit uhelný důl Guido. Pro většinu z nás to byl velmi zajímavý a nevšední zážitek, zfárali jsme totiž 320 metrů hluboko pod zemský povrch. Celý den zakončilo společné setkání učitelů a žákovská diskotéka.
   Druhý den jsme zahájili návětěvou aquaparku ve městě Tarnowskie Góry, pak následovala prohlídka Bytomi. Navštívili jsme mj. informační centrum, kde nás přivítala místostarostka města, budovu soudního paláce, Slezskou operu a nákupní centrum "Agora". Po prohlídce školy bylo celé setkání zakončeno přátelským utkáním žáků ve volejbalu.

 

 

Ve škole, v jazykové učebně                                                          V uhelném dole Guido v Zabrze

 

 

V atriu soudního paláce                                                                       V informačním centru

 


Na náměstí v Bytomi

 

   Další setkání se uskuteční v roce 2020 ve Vsetíně...

Mgr. Libor Slováček, MBA, ředitel školy

 
 
Naši partneři:
 

 
   

škola

  ZŠ Vsetín, Trávníky 1217, příspěvková organizace
Matouše Václavka 1217
755 01 Vsetín
         

  kancelář   575 733 021
604 277 933
  ředitelna   575 733 020
604 277 727
  kancelář ZŘŠ   575 733 023
734 793 426
         
  skola@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   8.00 - 15.30
   

školní družina/školní klub


  školní družina
  575 733 040
603 510 951
  školní klub
 

731 394 385

         
  ŠD: vorekova@zs-travniky.cz 
ŠK: vitkova@zs-travniky.cz
       
 

ŠD: po - pá

ŠK: po - pá

 

6.00 - 7.40
12.00 - 16.00
12.40 - 16.15

 

školní jídelna


  školní jídelna
  575 733 029
         
  mikulastikova@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   11.40 - 14.00