575 733 021     skola@zs-travniky.cz

 
 
 
 

Školní psycholog

 
Úvodní strana

 / 

ŠKOLA

 / 

Školní poradenské pracoviště

 / 

Školní psycholog
 

Školní psycholog: Mgr. et Mgr. Renáta Matušů, Ph.D.

Učebna č. 95 (I. NP v hlavní budově školy)
Úřední hodiny: pondělí 12.00 - 13.00 (v jiné dny a hodiny po předchozí domluvě)
Tel.: 575 733 045
E-mail: psycholog@zs-travniky.cz

 

Hlavní úkoly školního psychologa:

1) Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
2) Depistáž specifických poruch učení, depistáž a diagnostika nadaných dětí
3) Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků/konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
4) Zjišťování sociálního klimatu ve třídě, screening, ankety, dotazníky ve škole
5) Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení)
6) Individuální práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
7) Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
8) Prevence školního neúspěchu žáků, koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
9) Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
10) Metodická pomoc třídním učitelům, pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení)
11) Participace na kariérovém poradenství u žáků
12) Spolupráce s jednotlivými členy ŠPP (výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog)

 

Dokumenty školy:

Školní řád
Řád kázeňských postihů

 

Užitečné kontakty:

Pedagogicko psychologická poradna Valašské Meziříčí, pracoviště Vsetín

Jiráskova 419, 755 01 Vsetín

telefon: 571 411 426

email: ppp.vs@tiscali.cz

 

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání ÚP Vsetín

Pod Žamboškou 1024, 755 01 Vsetín

telefon: 950 173 437

email: Marketa.Tkadlecova@vs.mpsv.cz

 

Školní psycholog Vám na požádání může doporučit externího klinického psychologa, popř. předat kontakt na pedopsychiatra.

 

Užitečné odkazy:

• Prevence závislosti - www.pobavmeseoalkoholu.cz
• Linka bezpečí pro žáky - www.linkabezpeci.cz
• Rodičovská linka - www.rodicovskalinka.cz
• MŠMT - www.msmt.cz: Věstník z července 2005
• MŠMT - www.msmt.cz: Vyhláška č. 72/2005 Sb.

 

S čím se můžete na školního psychologa obrátit:

Žáci

• když vás trápí něco osobního
• když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
• když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování a nevíte, jakým způsobem se učit
• když máte potíže s ostatními a trápí vás vztahy se spolužáky, ostatními dětmi nebo dospělými a nevíte, jak je řešit
• když se potřebujete dovědět více sami o sobě nebo porozumět některým životním situacím
• zkrátka když si potřebujete o čemkoli popovídat

 

Rodiče/zákonní zástupci

• když se u Vašeho dítěte náhle změní školní výkon, chování nebo prožívání
• když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy a nevíte, co s tím (dítě má strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé a straní se lidí)
• když potřebujete konzultovat otázky vhodného vedení dítěte - výchovné problémy, způsoby správné přípravy na výuku
• když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které mohou mít dopad na Vaše dítě (konflikty blízkých, stěhování, úmrtí v rodině, aj.)
• jakákoli další témata týkající se Vašeho dítěte

 

Pedagogové
• konzultace výchovných a výukových obtíží žáků
• spolupráce s pedagogy na vytváření pozitivní atmosféry ve třídě
• podpora v náročných životních situacích

 

 
 
Naši partneři:
 

 
   

škola

  ZŠ Vsetín, Trávníky 1217, příspěvková organizace
Matouše Václavka 1217
755 01 Vsetín
         

  kancelář   575 733 021
604 277 933
  ředitelna   575 733 020
604 277 727
  kancelář ZŘŠ   575 733 023
734 793 426
         
  skola@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   8.00 - 15.30
   

školní družina/školní klub


  školní družina
  575 733 040
603 510 951
  školní klub
 

731 394 385

         
  ŠD: vorekova@zs-travniky.cz 
ŠK: vitkova@zs-travniky.cz
       
 

ŠD: po - pá

ŠK: po - pá

 

6.00 - 7.40
12.00 - 16.00
12.40 - 16.15

 

školní jídelna


  školní jídelna
  575 733 029
         
  mikulastikova@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   11.40 - 14.00