575 733 021     skola@zs-travniky.cz

 
 
 
 

Výchovný a kariérový poradce

 
Úvodní strana

 / 

ŠKOLA

 / 

Školní poradenské pracoviště

 / 

Výchovný a kariérový poradce
 

Výchovný poradce: Mgr. Vladěna Kukulová

Kabinet č. 202 (II. NP v pavilonu školy)
Úřední hodiny: pondělí 10.00 - 10.30 hod., středa 12.45 - 13.15 hod. (v jiné dny a hodiny po předchozí telefonické domluvě)
Tel.: 575 733 037
E-mail: kukulova@zs-travniky.cz   

 

Hlavní úkoly výchovného poradce:

1) Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů
2) Péče o integrované žáky s poruchami učení nebo chování – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti
3) Péče o žáky nadané a talentované žáky – jejich vyhledávání společně s třídními učiteli, návrh další péče o tyto žáky
4) Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému
5) Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole
6) Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu
7) Spolupráce s dalšími odborníky - pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, kurátor pro mládež, úřad práce
8) Kariérové poradenství - pomoc při výběru střední školy a volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče

 

Dokumenty školy:

Školní řád 
Řád kázeňských postihů

 

Užitečné kontakty:

Pedagogicko psychologická poradna Valašské Meziříčí, pracoviště Vsetín
Jiráskova 419, 755 01 Vsetín
Tel.: 571 411 426
E-mail: ppp.vs@tiscali.cz  

 

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání ÚP Vsetín
Pod Žamboškou 1024, 755 01 Vsetín
Tel.: 950 173 437
E-mail: Marketa.Tkadlecova@vs.mpsv.cz 

 

Výchovný poradce Vám na požádání doporučí externího dětského psychologa a logopeda, s nimiž spolupracujeme.


Užitečné odkazy:

Vše o kariérovém poradenství ve Zlínském kraji - Zkola
www.burzaskol.cz (zde najdete užitečné informace ohledně středních škol a přijímacího řízení na SŠ)
www.infoabsolvent.cz (zde najdete informace o uplatnění absolventů škol na trhu práce)
www.proskoly.cz (zde najdete mj. test volby povolání) 
www.scio.cz (tento komerční portál nabízí možnost testování žáků - škola zajišťuje pro žáky bezplatně jejich testování v 5. a 9. ročníku)
www.atlasskolstvi.cz 
www.seznamskol.eu

 
 
Naši partneři:
 

 
   

škola

  ZŠ Vsetín, Trávníky 1217, příspěvková organizace
Matouše Václavka 1217
755 01 Vsetín
         

  kancelář   575 733 021
604 277 933
  ředitelna   575 733 020
604 277 727
  kancelář ZŘŠ   575 733 023
734 793 426
         
  skola@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   8.00 - 15.30
   

školní družina/školní klub


  školní družina
  575 733 040
603 510 951
  školní klub
 

731 394 385

         
  ŠD: vorekova@zs-travniky.cz 
ŠK: vitkova@zs-travniky.cz
       
 

ŠD: po - pá

ŠK: po - pá

 

6.00 - 7.40
12.00 - 16.00
12.40 - 16.15

 

školní jídelna


  školní jídelna
  575 733 029
         
  mikulastikova@zs-travniky.cz  
         
  po - pá:   11.40 - 14.00